Yapılan tüm araştırmalarda yazılı ve görsel reklamın yanı sıra ses ile yapılan hareketlendirmenin de alışveriş sürecini hızlandırdığı ve satış personelini de canlı tuttuğu kanısına varılmıştır. Satış destekleyici olmazsa olmaz olgulardan biriside ses sistemidir.